41. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Dziś odbyły się 41. obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które miały miejsce w Pałacu w Mierzęcinie. Obradom współprzewodniczyła między innymi marszałek Elżbieta Anna Polak. Joanna Brodzik miała przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale też wygłosić odczyt dot. problemu wykluczenia społecznego i możliwościach zapobiegania nietolerancji.